Skip to main content

News list

Sprzegląd specjalny System ERP PCGuss 2000 dla Odlewni

PCGuss to pełne, elastyczne, uniwersalne i przyszłościowe rozwiązanie ERP do celów produkcji odlewów: kokilowych, piaskowych, precyzyjnych, ośrodkowych, ciśnieniowych oraz pozostałych części.

System PCGuss umożliwia detaliczne przedstawienie kompleksowych rozwiązań systemowych z wielostopniowymi strukturami wykonania składającymi się z odlewów własnej produkcji, zakupionych części dodatkowych oraz z koniecznych prac wykonywanych przez osoby trzecie za pomocą  dokładnych planów roboczych i wykazów części.

System można szybko i bez dużego nakładu pracy zintegrować w istniejące struktury zakładów odlewniczych. Specyficzne wymagania można łatwo zrealizować  za pomocą standardowego oprogramowania poprzez odpowiednie zaprogramowanie lub ustawienie parametrów. Nowe funkcje i techniczne innowacje należą zawsze do standardu ERP, co oznacza, że

                                     Użytkownicy PCGuss  są zawsze Up-to-Date !

PCGuss oferuje kompletny zakres funkcji potrzebnych do realizacji przedsięwzięć międzynarodowych oraz pełne opracowanie procesów produkcji w odlewniach. Zintegrowany ze wszystkimi zakresami działania system kontroli pokazuje aktualny stan realizacji procesów, tak że wszystkie zaangażowane jednostki są na bieżąco informowane o postępach prac. Od początku 2008 roku dostępna jest wersja produkcyjna 6.0, umożliwiająca administrowanie kilku odlewni/zakładów pod jednym kodem źródłowym i za pomocą jednej bazy danych:

Sprzedaż i dystrybucja, marketing, CRM:

Pełne opracowywanie zapytań, ofert, zleceń, wysyłek, fakturowania, reklamacji.

Opracowywanie uzupełniające dokumentuje wszystkie zmiany

Różne rodzaje zleceń sterują przebiegiem procesu realizacji zleceń

Planowanie i kierowanie procesami produkcji:

Tworzenie  z planowanych zleceń zleceń produkcyjnych

Wewnętrzne zlecenia produkcyjne dla potrzeb własnych, tworzenie zapasów

Optymalny podział partii produkcyjnych

Grupowanie maszyn, terminarz, planowanie zdolności produkcyjnej

Planowanie terminów dla zleceń produkcyjnych

Specjalny algorytm planowania terminów produkcji rdzeni

Wizualne przedstawienie detalicznego planowania za pomocą grafików, optymalne wykorzystanie zasobów Diagramy Gantta do planowania wykorzystania maszyn

Gospodarka magazynowa gotowych i surowych materiałów z własnej produkcji

Kalkulacja (cząstkowa kalkulacja według nośników kosztów)

Produkty, oferty, zlecenia (kalkulacja wstępna i końcowa)

Schemat kalkulacji według dowolnych grup kalkulacji,

Obliczenia na podstawie pełnych lub częściowych kosztów, dopłaty: obliczanie przykładowej raty, MTZ, ETZ Kalkulacja parametrów do obliczania czasów zadanych

Specjalna kalkulacja dla odlewów ośrodkowych

Rachunek kosztów (zasada powodowania kosztów), ryzyko strat:

Podczas obliczania rachunku kosztów uzyskuje się względną i całkowitą sumę I i II, którą wnosi poszczególny dział przedsiębiorstwa na pokrycie kosztów stałych oraz jako wkład dochodu dla jednego produktu/zlecenia. Dodatnie sumy są gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa.

 

Zakładowe dane dot. produkcji:

Dokumenty zakładowe z kodem kreskowym definiowane zależnie od użytkownika, np. dla modeli, rdzeniarni, formierni, wykańczalni, …

Programy tygodniowe dla grup maszyn dla planowania produkcji, do wyboru możliwość dzielenia według materiałów, zleceń, …

Specjalne okna sygnałowe w programie przekazują dane z rdzeniarni, formierni, informacje z odlewni dot. wsadu (multicharge), dane dotyczące procesu odlewniczego, dane z kadzi odlewniczej, informacje o obróbce cieplnej z uwzględnieniem danych dot. wsadu, informacje o próbkach …

Zarządzanie jakością:

Zarządzanie materiałami, tworzenie planów kontrolnych, świadectwa, atesty

Zarządzanie dokumentacją:

Administracja dokumentów elektronicznych, takich jak rysunki, normy, specyfikacje dla klientów, dokumenty główne i dodatkowe …

Gospodarka materiałami

Realizacja zakupów, zarządzanie materiałami, stan magazynowy, inwentaryzacja, kontrola rachunków przychodzących

Zarządzanie firmą:

Statystyki sprzedaży, postęp produkcji, dane ekonomiczne, zintegrowany kreator raportów do sporządzania analiz, możliwość przenoszenia danych do programu MS-Office w celu dalszego przetwarzania

Przetwarzanie grafiki:

Dokumenty w formie elektronicznej (zdjęcia, dokumenty PDF, …) z możliwością zastosowania dla dokumentacji części, modeli, narzędzi, procesów pracy, …

księgowość finansowa, księgowość inwestycyjna, rachunek kosztów, obliczanie pensji i wynagrodzeń, ew. inne standardowe oprogramowanie

PCGuss 2000 posiada międzynarodowe opcje walut, opodatkowania, dokumentów, …

Graficzny interfejs użytkownika dostępny w wielu językach: niemiecki, angielski, francuski, włoski, portugalski

W przygotowaniu język polski i inne języki.

Jednolity interfejs programu PCGuss 2000 jest przyjazny w obsłudze i ułatwia wprowadzenie systemu.